ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο όμιλος μας στην προσπάθεια του για περαιτέρω ανάπτυξη και σε άλλους τομείς αναγκών μεταφορικών δραστηριοτήτων αναλαμβάνει την πλήρη ασφάλιση μεταφοράς των εμπορευμάτων των πελατών μας με όρους και ασφάλιστρα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους.