ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η εταιρία μας πρωτοστάτησε στο χώρο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών από το 2003 όταν ξεκίνησε και μετέφερε με τον ΟΣΕ, εμπορευματοκιβώτια έμφορτα από τον Πειραιά στο λιμάνι του Βόλου και στη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούμε συνδυασμένες μεταφορές με 45’ κοντέινερ σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κεντρικό μεταφορικό μέσο το σιδηρόδρομο. Με την προοπτική της ανάπτυξης των εμπορευματικών κέντρων και τη συνδυασμένη μεταφορά, το σιδηροδρομικό εμπορευματικό έργο θα μετασχηματισθεί και θα αναπτυχθεί μέσα στα επόμενα χρόνια.