ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

Οι ναυλώσεις και πρακτορεύσεις πλοίων αποτελούν μια από τις κύριες δραστηριότητες μας και η 20ετής εμπειρία μας εγγυάται για την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Το πρακτορείο μας αναλαμβάνει την εσωτερική μεταφορά προϊόντων στο χώρο του λιμανιού, τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων (σημειωτές, λιμενεργάτες, οργανισμός λιμένος) στις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης για χύδην, παλλεταρισμένο φορτίο ή φορτίο ειδικών μεταφορών.