ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ- 2020

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Κοπή πίτας για τον όμιλο "Βαρούτσικος" για το έτος 2020.

Η ομάδα όλων των εταιριών του ομίλου στην ετήσια συνάντηση.

Για ακόμη μια φορά οι συνάδελφοι των εταιριών ήταν παρών καθώς και τα καινούρια άτομα που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο σε συνέχεια της υγιούς ανάπτυξης που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια.