ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ- 2019

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Κοπή πίτας για τον όμιλο "Βαρούτσικος" για το έτος 2019.

Η ομάδα όλων των εταιριών του ομίλου στην ετήσια συνάντηση.