ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 2019 ΕΛΛΑΔΟΣ- ΣΕΒΕ

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Δραστηριοποίηση του ομίλου μας στην προσπάθεια για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών.