ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Με σεβασμό στο περιβάλλον και σε συνεργασία με τους ανταποκριτές μας στο εξωτερικό σκοπός του οδικού μας τμήματός είναι να επιτύχει άμεση παραλαβή και φόρτωση των εμπορευμάτων με σκοπό την ταχύτερη παράδοση στον τελικό προορισμό τους με ασφάλεια, υπευθυνότητα και με συνεχή ενημέρωση προς τουςπελάτες μας. Η εταιρεία μας διακινεί σε εβδομαδιαία βάση φορτία και προσφέρει δυνατότητα χρήσης συρόμενων και επικαθήμενων οχημάτων καθώς και άλλου τύπου φορτηγών όπως ψυγεία (reefer) και mega-trailer (3 μέτρα ύψος).

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στις οδικές διεθνείς μεταφορές είναι:
- Φορτώσεις πλήρους φορτηγού (FTL)
- Τμηματικές φορτώσεις (LTL/Groupage)
- Πλήρες φορτώσεις φορτηγών με ελεγχόμενη θερμοκρασία (Reefer)
- Ειδικές μεταφορές.