ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διατηρώντας άριστες επαγγελματικές σχέσεις με τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες και με συνεργάτες στα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος και Μακεδονίας αντίστοιχα αναλαμβάνουμε την φόρτωση, τον εκτελωνισμό και την αποστολή τμηματικών φορτίων σε όλο τον κόσμο για τους πελάτες μας που χρειάζονται άμεσες και ευέλικτες λύσεις μεταφορών καθώς αντίστοιχα και τις τελωνειακές διατυπώσεις και την άμεση παράδοση στον τελικό παραλήπτη για φορτία αεροπορικής εισαγωγής.