Πάτησαν γκάζι οι εξαγωγές τον Απρίλιο – Αυξήθηκαν κατά 12%

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
Πάτησαν γκάζι οι εξαγωγές τον Απρίλιο – Αυξήθηκαν κατά 12%

Αύξηση 12,1% σημείωσαν οι εξαγωγές τον Απρίλιο σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,93 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση 11,7%, κατά 203,1 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 216,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%. 

 

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά τον μήνα Απρίλιο 2019 ανήλθε στο ποσό των 4.585 δισ. ευρώ (5.137,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4,361 δισ. ευρώ (5.337,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Απρίλιο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 314,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,3%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 337,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3%.

 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Απρίλιο 2019 ανήλθε σε 1.654,3 εκατ. ευρώ (1.833,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.745,5 εκατ. ευρώ (2.117,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2019 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 111,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,4%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 120,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5%.

 

Πώς πήγε το τετράμηνο

 

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 18.559,6 εκατ. ευρώ (20.959,4 εκατ. δολάρια) έναντι 17.552,9 εκατ. ευρώ (21.505,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 5,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 922,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,2%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 871,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,1%.

 

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 10.942,7 εκατ. ευρώ (12.428,4 εκατ. δολάρια) έναντι 10.483,2 εκατ. ευρώ (12.923,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 436,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,1% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 439,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,2%.

 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ανήλθε σε 7.616,9 εκατ. ευρώ (8.531,0 εκατ. δολάρια) έναντι 7.069,7 εκατ. ευρώ (8.581,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 486,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,6% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 431,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,3%.

 

 

Κέρδος online   7/6/2019 13:20