Υπηρεσίες

Η Αποστολή Μας

Η αποστολή μας ως όμιλος "ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ", ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διαμεταφορείς στην Ελλάδα, είναι να εξασφαλίσουμε την καλύτερη σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους μέσω των υπηρεσιών μας για τους πελάτες μας. Η άρτια εκπαιδευμένη και έμπειρη ομάδα μας με τη χρήση εξελιγμένων συστημάτων μηχανογράφησης κατατάσσουν τον όμιλό μας ως έναν από τους πρωτοπόρους στον τομέα των μεταφορών, σε εγχώριο καθώς και σε διεθνές επίπεδο.

Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ 2018 FCL (Teus)

ΟΔΙΚΟ 2018 FTL (M3)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα Νέα μας

ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ A.E.