Ποιότητα - Συνέπεια - Αξιοπιστία - Δέσμευση - Ομαδικότητα

Μακροπρόθεσμες συνεργασίες- τελειοποίηση της παροχής των υπηρεσιών μας- εύρεση των καλύτερων μεταφορικών λύσεων για κάθε περίπτωση.

Συμπόρευση στο κοινό όραμα του ομίλου - εμπειρία - δυναμικότητα - εξέλιξη - διαρκής εκπαίδευση - ομαδικότητα.

Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ 2017 FCL (Teus)

ΟΔΙΚΟ 2017 FTL (M3)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα Νέα μας

ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ A.E.