ΕΘΝΙΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ

Σε εγχώριο επίπεδο η εταιρεία μας διαθέτει εκτενή ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων εθνικών μεταφορών και συνεπικουρούμενη από ένα οργανωμένο και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά μπορεί να επιτύχει παραδόσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια εντός 24 έως 72 ωρών ανάλογα με τον προορισμό. Επιπλέον η εταιρεία μας διαθέτει δεξαμενές (8 isotank container inox) για μεταφορές υγρών φορτίων.  Τέλος όλος ο στόλος μας είναι εξοπλισμένος με άδεια ADR για μεταφορά επικίνδυνων φορτίων (imo class).