ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η εταιρεία μας στην προσπάθεια της για περαιτέρω ανάπτυξη και σε άλλους τομείς αναγκών μεταφορικών δραστηριοτήτων αναλαμβάνει την πλήρη ασφάλιση μεταφοράς των εμπορευμάτων σας με όρους και ασφάλιστρα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις σας.